Privacybeleid dionvacation

In ons privacybeleid lees je hoe we omgaan met je gegevens. De basis van ons beleid luidt eerst en altijd: je gegevens zijn privé wanneer ze worden verzonden naar dionvacation®. 

De gegevens die we bij dionvacation ontvangen

Mogelijk ben je lid, consument of accommodatie-eigenaar bij dionvacation. In elk afzonderlijk geval deel je bepaalde gegevens met ons. Bijvoorbeeld je gebruikersnaam (lid) of voor- en achternaam (consument, accommodatie-eigenaar).

Daarnaast ontvangen we adresgegevens als je je accommodatie aanmeldt of kleding koopt. Dan hebben we ook contactgegevens nodig zodat we je kunnen bereiken met bevestigingen en dergelijke. Samengevat ontvangen we persoonsgegevens.

Veiligheidscertificaat beveiligde verbinding

Wij hechten waarde aan veiligheid. Daarom hanteren we een beveiligde verbinding. We hebben een certificaat dat die beveiliging aantoont. In technische termen duiden we dat als een SSL-certificaat.

Dankzij deze Secure Sockets Layer zijn de verstuurde gegevens versleuteld. Zo blijven anderen (derden) buitenspel wanneer het om jouw gegevens gaat.

Hoe het zit met bezoekgegevens

Deze website houdt in het algemeen bezoekgegevens bij. De statistieken van die anonieme gegevens gebruiken we ter verbetering van de website. We gebruiken Google Analytics. Raadpleeg daarom eveneens het privacybeleid van Google (Analytics).

In beeld gebracht

Mogelijk ben je in beeld gebracht door onze foto- of filmredactie. Wij vragen van tevoren toestemming of we je in beeld mogen brengen.

Privacybeleid: onze omgang met aangeleverde gegevens

Wij gaan enkel en alleen met je gegevens om (verwerking) als je zelf toestemming geeft daarvoor. Die toestemming verleen je door aanmeldingsprocedures of bestelprocessen succesvol af te ronden op onze website.

In die procedures en processen vragen we je namelijk expliciet deze gegevens met ons te delen. Dit voor het door jou gewenste doel (aanmelding, bestelling).

Vanwege je toestemming ligt er een wettelijke basis om je gegevens te mogen verwerken voor specifieke doeleinden. Vervolgens geven wij hier graag aan hoe we daar dan mee omgaan.

  • We gebruiken de aangeleverde gegevens puur voor de ondersteuning van je aanmelding of bestelling (procesondersteuning).
  • De gegevens blijven bewaard binnen dionvacation.
  • We beveiligen de opgeslagen gegevens.

We gaan alleen om met gegevens die je dus zelf hebt aangeleverd. En je kunt elk moment de door jou verstrekte gegevens laten wijzigen. Dat heeft te maken met jouw rechten.

Privacybeleid dionvacation en privacyrechten

Als lid, consument of accommodatie-eigenaar bij dionvacation heb je binnen ons privacybeleid meerdere privacyrechten. We lichten vijf belangrijke rechten voor je uit:

  • Recht op inzage — Je hebt het recht om te zien welke gegevens wij van je hebben ontvangen. Wij kunnen op verzoek een kopie uitdraaien en aangeven waarvoor de gegevens gebruikt zijn.
  • Recht op schrapping — Je mag een verzoek indienen om je gegevens te laten schrappen, zodat we je vergeten. Dat dient een ‘zwaarwegend’ verzoek te zijn, aangezien je toestemming gaf.
  • Recht op rectificatie en aanvulling — Wij passen of vullen je gegevens aan als blijkt dat deze gegevens incorrect of incompleet zijn. Dat komt weinig voor, omdat je ze zelf aanleverde.
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid — Vergelijkbaar met het recht op inzage. Maar ditmaal staat het overdragen van de gegevens centraal. Je hebt recht je gegevens te ontvangen.
  • Recht op beperking verwerking — Je kunt ons tot orde roepen wanneer we de gegevens gebruiken voor andere doeleinden buiten procesondersteuning aanmeldingen/bestellingen.

Tot slot zijn er nog twee andere rechten die we ook willen benoemen. Allereerst het recht op een menselijke blik bij besluiten. Soms lopen mensen rond beantwoording van gegevenskwesties tegen geautomatiseerde processen aan. Dan telt het recht om bezwaar te maken en te vragen om een menselijke blik.

Ten tweede geldt sowieso het recht op bezwaar. Een lid, consument of accommodatie-eigenaar kan bezwaar aantekenen tegen de verwerking van de gegevens. Dit ligt lastig als je zelf de gegevens met toestemming verstrekt hebt. Vandaar volgt er een afweging van belangen tussen de betrokkenen.

Het ligt minder lastig wanneer de gegevens voor andere doeleinden gebruikt worden. Dan kun je altijd wijzen naar je rechten.