Algemene voorwaarden dionvacation

In onze algemene voorwaarden geven we extra informatie over dionvacation en voorwaarden rond onze shop. We beschrijven het herroepingsrecht en je eigen plichten als consument of accommodatie-eigenaar. Dat schept duidelijkheid.

Artikel 1: Een aantal definities in de algemene voorwaarden

 1. Bedenktijd: beschikbare tijd die de consument of accommodatie-eigenaar heeft voor het herroepingsrecht.
 2. Consument: degene die de producten van de ondernemer koopt voor uitsluitend persoonlijk gebruik.
 3. Accommodatie-eigenaar: degene die  voor eigen zakelijk gewin de abonnementsdiensten bij de ondernemer afsluit.
 4. Herroepingsrecht: recht om de aankoop of het afgesloten abonnement in te trekken (binnen de bedenktijd).
 5. Ondernemer: degene die de producten of abonnementsdiensten aanbiedt aan consumenten of eigenaren.

Artikel 2: De identiteit van de ondernemer in deze algemene voorwaarden

Dit platform handelt onder de naam dionvacation. Dat is een beschermd (®, geregistreerd) reis- en lifestylemerk.

Artikel 3: Het toepassen van de algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden die je hier leest zijn van toepassing wanneer je iets koopt van dionvacation. Maar ze (de voorwaarden) gelden ook wanneer je dat al gedaan hebt.
 2. Daarom is het belangrijk dat je ze zorgvuldig doorleest. De zogenoemde toepasselijkheid geldt voor elk aanbod van dionvacation. Daarnaast geldt de toepasselijkheid voor elke overeenkomst die wij (als ‘ondernemer’) en jij (als ‘consument’) sluiten. Die overeenkomst betreft de aankoop van een product of het aangaan van een abonnement.
 3. Vandaar geven we vóór de overeenkomst aan waar je de voorwaarden kunt zien. We wijzen hier heel zorgvuldig naar. Dankzij de voorwaarden weet je waar je aan toe bent.
 4. Let op: soms staan er bij een product specifieke voorwaarden. Dan zijn ook nog steeds deze algemene voorwaarden van toepassing. Je kunt ze overigens eenvoudig (duurzaam) opslaan door ze te downloaden als PDF-bestand.

Artikel 4: De procedure wanneer er een klacht zou zijn

We informeren je over de procedure wanneer er een klacht zou zijn. Deze procedure is op dat moment leidend.

 1. Voorop staat dat de consument een eventuele klacht volledig omschrijft, duidelijk en gedetailleerd. Dit binnen 3 dagen na het constateren van de aanleiding voor de klacht.
 2. Als er een klacht komt, hoort de ondernemer daar een antwoord op te geven. Dat antwoord hoort de betreffende klager binnen 14 dagen te ontvangen.
 3. Hier geldt wel een uitzondering op. Mogelijk heeft de klacht een heel complex karakter. Dan kan de ondernemer er langer over doen om de klacht te verwerken. Deze potentiële boodschap dienen we in zo’n scenario wel binnen 14 dagen te communiceren. In dat geval geven we aan wanneer de klager ongeveer een uitvoerig antwoord kan verwachten. Het gaat om een indicatie.
 4. Hoe complex ook, een klacht hoort binnen een redelijke termijn te worden beantwoord. De consument en de ondernemer proberen er binnen 3 maanden uit te komen via onderling overleg.

Artikel 5: Het aanbod van dionvacation

 1. Het aanbod van dionvacation kan tijdelijk zijn. Ook kan het aanbod voorwaarden hebben die specifiek voor het aanbod gelden. Wij vermelden de beperkte geldigheidsduur bij het aanbod, als dat van toepassing is. Eveneens vermelden we specifieke voorwaarden, als die van toepassing zijn bij het aanbod.
 2. Het aanbod van dionvacation (producten, digitale inhoud en abonnementsdiensten) bevat in alle gevallen complete omschrijvingen. Daardoor beschik je als consument over de benodigde informatie om een afweging te kunnen maken. We doen onze uiterste best om 100% correcte omschrijvingen te hanteren. Bij het gebruik van afbeeldingen gaan we evengoed zoveel mogelijk voor een volledig waarheidsgetrouwe weergave. Een eventuele, zeldzame vergissing of fout in het aanbod bindt de ondernemer nergens aan.
 3. De consument neemt zowel informatie omschrijvingen als specifieke en algemene voorwaarden zorgvuldig door. Dus weet de consument wat de rechten en verplichtingen zijn bij de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 6: Het herroepingsrecht

 1. Heel misschien wil de consument op een gegeven moment een aankoop intrekken. Dat zou kunnen via het herroepingsrecht. Je hebt als consument namelijk 14 dagen bedenktijd. In zo’n bijzonder scenario zouden we uiteraard nieuwsgierig zijn naar de reden van de intrekking. Het opgeven van die reden is desondanks niet verplicht. Bekijk het meegeleverde instructievel.
 2. De 14 dagen bedenktijd gaan in op de dag dat je de bestelling hebt ontvangen. Of op de dag dat iemand anders, door jou aangewezen, de bestelling aanneemt (ontvangt). Bestel je tegelijkertijd (in één bestelling) meerdere producten met verschillende levertijden? Dan gaat de bedenktijd in bij het ontvangen van het laatste product.
 3. Bij onze abonnementsdiensten begint de dienst gelijk na het afronden van de bestelling. Je geeft als accommodatie-eigenaar toestemming af te zien van je herroepingsrecht.

Artikel 7: De verplichtingen voor de consument (tijdens de bedenktijd)

 1. Tijdens de bedenktijd ga je bewust heel voorzichtig om met de verpakking en het product zelf. Hanteer tenminste dezelfde voorzichtigheid als in de stenen winkel. Kort een kledingstuk passen kan bijvoorbeeld wel (hanteren en inspecteren, juist gebruik). Het kledingstuk een langere tijd dragen kan niet. Dat valt onder onjuist gebruik zolang de bedenktijd voor het herroepingsrecht loopt.
 2. Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van het product door onjuist gebruik tijdens de bedenktijd.
 3. Wil je tóch gebruikmaken van het herroepingsrecht? Dan retourneer je het product dus in ongeschonden staat. Dit in de originele verpakking, volgens het meegeleverde instructievel. Zie artikel 8.
 4. Als accommodatie-eigenaar lees je alle informatie over de aangeboden abonnementen. Je erkent dat je de inhoud met betrekking tot de betreffende abonnementen volledig hebt doorgenomen. Je onderschrijft dat je akkoord gaat met deze inhoud.
 5.  Als accommodatie-eigenaar ga je ermee akkoord dat je de minimale abonnementstermijn (1 jaar) voldoet.

Artikel 8: Het toepassen van het herroepingsrecht

 1. Bekijk als consument het meegeleverde instructievel voor het terugzenden van een product. Laat binnen 14 dagen na aanschaf aan ons weten dat je het product terugstuurt. Dat kan alleen via het daarvoor bedoelde retourneringsformulier.
 2. Stuur het product na het invullen van het retourneringsformulier zo snel mogelijk terug. Denk daarbij ook aan de genoemde verplichtingen in artikel 7. Zend het artikel terug voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. Zorg dat je het product in nieuwstaat terugstuurt in de oorspronkelijke verpakking, volgens de instructies op het meegeleverde instructievel. De ondernemer neemt het product enkel terug wanneer aan de voorwaarden in artikel 7 en 8 is voldaan.
 4. Het retourneringsformulier  is pas geldig wanneer het formulier is aangekomen bij de ondernemer. Dat wil zeggen, wanneer je een ontvangstbevestiging hebt gekregen.
 5. Je leest de veelgestelde vragen als je geen ontvangstbevestiging hebt gekregen.
 6. Het retourneringsformulier is eveneens pas geldig wanneer het product conform artikel 7 en en 8 is ontvangen bij de ondernemer.
 7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige toepassing van het herroepingsrecht ligt bij de consument en accommodatie-eigenaar.
 8. Als consument draag je zelf de kosten voor het terugsturen van het product.

Artikel 9: Abonnementen annuleren

 1. Vul als accommodatie-eigenaar het annuleringsformulier in. Het abonnement wordt in dat geval niet verlengd na de op dat moment lopende abonnementstermijn. Enkel compleet ingevulde annuleringsformulieren worden in behandeling genomen door de ondernemer.
 2. Het annuleringsformulier is pas geldig wanneer het formulier is aangekomen bij de ondernemer. Dat wil zeggen, wanneer je een ontvangstbevestiging hebt gekregen.
 3. Je leest de veelgestelde vragen als je geen ontvangstbevestiging hebt gekregen.

Artikel 10: Verplichtingen van de ondernemer (herroepingsrecht)

 1. De ondernemer stuurt na ontvangst van het retourneringsformulier (consument) en annuleringsformulier (accommodatie-eigenaar) een ontvangstbevestiging.
 2. Daarnaast zorgt de ondernemer dat je als consument je betaling terugkrijgt binnen 14 dagen nadat het teruggestuurde product in nieuwstaat door de ondernemer ontvangen is.
 3. Verder betaalt de ondernemer de consument terug via hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt. Als de consument zelf instemt met een andere methode, mag dat ook.
 4. De ondernemer hoeft niet de kosten de betalen die de consument maakt voor het terugsturen van het product.
 5. De ondernemer beoordeelt volgens eigen expertise of er sprake is van waardevermindering en aansprakelijkheid.

Artikel 11: Uitzonderingen herroepingsrecht

 1. Je krijgt als consument geen (of minder) geld terug wanneer de ondernemer beoordeelt dat het teruggestuurde product in waarde is verminderd.
 2. Bij abonnementsdiensten zie je als accommodatie-eigenaar af van het herroepingsrecht, je voldoet de minimale abonnementstermijn (1 jaar).

Artikel 12: Over de prijs

 1. Alle vermelde prijzen van de producten voor de consumenten zijn inclusief btw.
 2. Er worden geen verzendkosten gerekend bij bestellingen vanaf 20 euro.
 3. Alle vermelde prijzen van de abonnementsdiensten voor de accommodatie-eigenaren zijn exclusief btw.

Artikel 13: Nakoming algemene voorwaarden

 1. De ondernemer staat er voor in dat producten en diensten voldoen aan de genoemde specificaties/eigenschappen. Het product is geschikt voor normaal gebruik, overeenkomend met de productomschrijving. Ook wij zijn gebonden aan de hier beschreven algemene voorwaarden.

Artikel 14: Levering

 1. Zowel de consument als de accommodatie-eigenaar mag er op rekenen dat de ondernemer zorgvuldig is met de levering. Van bestellingen van producten tot verlening van diensten, de ondernemer levert daadwerkelijk.
 2. Het adres dat de consument zelf heeft opgegeven als leveradres, wordt als leveradres voor het bestelde product gebruikt.
 3. De accommodatie die de accommodatie-eigenaar zelf heeft aangemeld, wordt als accommodatie vermeldt op het reis- en lifestyleplatform dionvacation.
 4. De ondernemer kan enkel producten en diensten leveren die op voorraad zijn. Daarom zal de ondernemer expliciet benoemen per product of dienst hoe het met de voorraad zit.
 5. Uiteraard wensen consument en ondernemer een snellere levering. Vandaar beoogt de ondernemer het product zo snel mogelijk te leveren. Het liefst dezelfde of de volgende (werk)dag, maar soms wordt het simpelweg later (3-5 werkdagen bijvoorbeeld). Om die reden kan de consument zich niet beroepen op een bepaalde leveringstermijn, los van de uiterlijke leveringstermijn (30 dagen). Als de bezorging verder wordt vertraagd dan 30 dagen, krijgt de consument hier een bericht van. De consument mag dan alsnog van de aankoop afzien. Het aankoopbedrag wordt dan terugbetaald door de ondernemer.
 6. Tot het moment van de daadwerkelijke levering ligt het risico op vermissing/schade bij de ondernemer.